POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników dla Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak jest niezwykle ważna i w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Wobec powyższego, stworzyliśmy Politykę Prywatności, która wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych oraz sposób ich ochrony.


Postanowienia ogólne

1. Nasza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego www.iwoja.pl zwanego dalej „Serwisem Internetowym”.

2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (95-070) przy ul. Noworudnej 2, NIP 7260014356, REGON 470779427.

3. Dane osobowe zbierane przez Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego też używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

§1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do:
1. Rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu stworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem (podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta – art. 6 ust.1 lit. b RODO);

2. Składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy (podstawa prawna:przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi– art. 6ust.1 lit. b RODO);

3. Subskrypcja biuletynu informacyjnego zwanego dalej Newsletter, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter za zgodą osoby, której dane są przetwarzane– art. 6 ust.1 lit. a RODO).

2. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, nowy Użytkownik podaje:

A. Osoba prywatna:
a. adres e-mail
b. imię i nazwisko
c. numer telefonu
d. ustala swoje indywidulane hasło dostępu do konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5
e. dane adresowe:
a. ulica wraz z numerem domu/mieszkania/lokalu
b. kod pocztowy i miejscowość
c. wybiera kraj

B. Firma:
a. adres e-mail
b. imię i nazwisko
c. numer telefonu
d. ustala swoje indywidulane hasło dostępu do konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5
e. dane adresowe:
a. nazwa firmy
b.NIP
c.ulica wraz z numerem domu/mieszkania/lokalu
d. kod pocztowy i miejscowość
e. wybiera kraj

3. W przypadku składnia zamówienia w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje następujące dane:

A. Osoba prywatna:
a. adres e-mail
b. imię i nazwisko
c. numer telefonu
d. ustala swoje indywidulane hasło dostępu do konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5
f.dane adresowe:
a. ulica wraz z numerem domu/mieszkania/lokalu
b. kod pocztowy i miejscowość
c. wybiera kraj

B. Firma:
a. adres e-mail
b. imię i nazwisko
c. numer telefonu
d. ustala swoje indywidulane hasło dostępu do konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5
e. dane adresowe:
a. nazwa firmy
b. NIP
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania/lokalu d. kod pocztowy i miejscowość
e. wybiera kraj

4. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

6.Przekazanie danych osobowych do Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8.Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym (podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

9.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

10.Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

1.Dane osobowe Użytkowania przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak przy prowadzeniu Serwisu Internetowego wyłącznie w celach związanych z jego funkcjonowaniem i świadczeniem usług w nim oferowanych. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe podlegają poleceniom Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak co do celów i sposobu przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

1. Podmioty przetwarzające – Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie, są to: usługa hostingu, usługi księgowe, usługi logistyczne, usługi przewozowe, usługi serwisu internetowego – platformy Shoper.pl, usługi marketingowe.

2. Administratorzy – Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystywania danych osobowych Użytkowników, są to: usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę zgodnie z podanym oświadczeniami w CIDG i KRS oraz w dokumentach państwowych danego dostawcy.

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

1. Przetwarzanie danych osobowych za zgodą Użytkownika – dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołane, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podjąć Iwona Jacek Andrzejczak i jakie mogę być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń wynikających z prowadzonej działalności to trzy lata.

2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonaniem umowy – dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak to będzie możliwe do momentu wykonania umowy w całości, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń wynikających z prowadzonej działalności to trzy lata.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obsługi, analizy danych statystycznych oraz dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także do administrowania Serwisem Internetowym.

5. Subskrypcja biuletynu informacyjnego Newsletter – w przypadku dokonania subskrypcji przez Użytkownika Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak będzie wysłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach, nowych produktach czy sezonowych ofertach na adres podany przez Użytkownika.

6. W przypadku skierowania żądania Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komisji Elektronicznej.

§3 Cookies i IP

1.Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

2.Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak wykorzystuje dwa typy plików cookies:

1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

3. Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak wykorzystuje cookies własne w celu:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

4.Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak wykorzystuje cookies zewnętrzne:

a) prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego oraz innych stronach informacyjnych, mapy wskazującej lokalizację Iwoja Jacek Andrzejczak, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
b) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.stock.adobe.com (administrator cookies zewnętrznego: Adobe Inc., z siedzibą w USA);
c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
d) pozostałe informacje o wtyczkach i cookies znajdują w §8 Plugin/ Wtyczki Social Media.

5.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.Serwis Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8.Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

9.Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

10.Powyższy wzór polityki cookies (jego fragmenty) chronione są prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło https://wszystkoociasteczkach.pl/.

§4 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.Prawo do cofnięcia zgody – masz prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody, której nam udzieliłeś. Cofnięcie zgody następuje w skutek wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

2.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją- wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – masz prawo do niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a naszym obowiązkiem jest bez zbędnej zwłoki usunięcie ich jeżeli:

a. dane osobowe nie są już̇ niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
b. została wycofana określona zgoda, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i wykorzystywania danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Serwis;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Serwis nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

1. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wtedy ograniczamy ich wykorzystywanie do czasu rzetelnego sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej niż na okres 7 dni;
b. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, jednakże sprzeciwiasz się ich usunięciu w zamian żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
c. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, jednakże są one Tobie potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Serwis, przetwarzając Twoje dane osobowe.

5.Prawo dostępu do danych – jesteś uprawniony do uzyskania od Nas potwierdzenia czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawnionym do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a. celach przetwarzaniach, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
b. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.Prawo do sprostowania danych – masz prawo żądania od Nas niezwłocznego sprostowania dotyczącego Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7.Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które Nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Nas bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Serwis prześle Twoje dane osobowe w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8.W sytuacji wystąpienia przez Ciebie z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Serwis spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Serwis nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Ciebie uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9.Zawsze możesz zgłaszać do Nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Tobie uprawnień.

10.Masz prawo żądać od Nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności;

11.Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5 Bezpieczeństwo i szyfrowanie połączeń

1.Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2.W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Serwis Internetowy nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3.Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Firma „IWOJA” Jacek Andrzejczak poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@iwoja.pl

3.Data ostatniej modyfikacji : 09.03.2022 r.

§7 Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

1. Wiadomości e-mail na adres: biuro@iwoja.pl
2. Telefonicznie: 880 179 330
3. listownie na adres: FIrma „IWOJA” Jacek Andrzejczak, ul.Noworudna 2, 95 -070 Aleksandrów Łódzki

§8 Plugin / Wtyczki Social Media

a.Facebook
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

b.Instagram
Nasza Strona używa tak zwanych wtyczek społecznościowych (dalej „wtyczki”) oferowanych przez Instagram obsługiwany przez Instagram LLC, 1601WillowRoad,MenloPark, CA 94025, USA (dalej „Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, na przykład w formie „kamery Instagrama”. Przegląd wtyczek Instagram i ich wygląd można znaleźć pod adresem: https://www.tumblr.com/privacy/consent?redirect=https%3A%2F%2Finstagram.tumblr.com%2Fpost%2F36222022872%2Fintroducing-instagram-badges
Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę, która zawiera wyżej wskazane wtyczki, Państwa przeglądarka nie tworzy bezpośrednio połączenia z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Instagram do Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację Instagram otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka wyświetla odpowiednią stronę nawet jeśli nie mają Państwo konta na Instagramie lub nie są Państwo aktualnie zalogowani. Ta informacja (włączając Państwa adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Instagrama w USA i tam jest przechowywana. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto na Instagramie, Instagram może niezwłocznie odrzucić przydzielone konto Instagram. Jeśli wchodzą Państwo w interakcje z wtyczkami, na przykład z przyciskiem „Instagram”, ta informacja również jest przesyłana na serwer Instagram i tam przechowywana. Ta informacja jest także przechowywana na koncie Instagram i widoczna dla Państwa kontaktów. Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzanie i korzystania z danych przez Instagram oraz swoich praw i możliwości ustawienia ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Instagrama dostępną tutajhttps://help.instagram.com/155833707900388/
Jeśli nie chcą Państwo, aby Instagram gromadził dane zgromadzone przez naszą Stronę muszą Państwo wylogować się ze swojego konta Instagram przed odwiedzeniem naszej Strony.